Jít zpět

Prim. MUDr. Bronislav Vřeský

Specialista na veškeré operační výkony v oblasti estetické chirurgie. Dále pokračuje v rekonstrukční chirurgii.

Po promoci na Lékařské fakultě Palackého univerzity Olomouc v roce 1983 nastoupil na chirurgické oddělení Krajské nemocnice v Ostravě, zde se věnoval všeobecné chirurgii, později traumatologii. Během této doby získal atestace I. a II. stupně v oboru chirurgie. Externě pracoval na rychlé a letecké záchranné zdravotní službě. V roce 1995 přestoupil na plastickou chirurgii Fakultní nemocnice Ostrava Poruba jako zástupce primáře, v roce 1997 byl jmenován primářem tohoto oddělení.

Zasloužil se o vznik oddělení chirurgie ruky. Po celý čas, až do roku 2015, krom výchovy lékařů pro obor plastické chirurgie, rozvíjel rekonstrukční chirurgii a mikrochirurgii. Absolvoval krom dlouhodobých erudičních pobytů na Klinikách plastické chirurgie v Brně a Praze, stáže a kurzy na klinikách v Barceloně, Madridu a  Římě, se zaměřením na chirurgii a rekonstrukce prsou. Atestaci v Oboru plastické chirurgie vykonal v r. 1999. Byl členem výboru společnosti plastické chirurgie J.E.Purkyně a akreditační komise při ministerstvu zdravotnictví pro obor plastické chirurgie.

Je držitelem certifikátu celoživotního vzdělávání, vedoucího lékaře a školitele pro obor plastické chirurgie lékařské komory České společnosti J. E. Purkyně, členem odborných společností – traumatologické, chirurgie ruky, estetické, laserové a plastické chirurgie. Hojně přednášel na odborných sjezdech i mezioborových, publikoval.

Současně se věnuje záchraně v horách, jako dobrovolný člen Horské služby Beskydy.

Od roku 2015 pracuje na Klinice plastické chirurgie LLC Ostrava. Specializuje se na veškeré operační výkony v oblasti estetické chirurgie. Dále pokračuje v rekonstrukční chirurgii v oblasti prsou a u změny pohlaví transsexuálů externě na chirurgickém oddělení Městské nemocnice Ostrava Fifejdy.

Motto

“Cílevědomá soustavná práce a sebevzdělávání  v oboru, skromnost, pokora a vstřícnost není řehole, je cestou k cíli, kterým je nejen spokojenost lékaře a pracovního kolektivu, ale i spokojenost pacienta – klienta.”