Jít zpět

MUDr. Lada Hanusková

Od roku 2001 se intenzivně věnuje estetické medicíně. Její předností je práce s vysoko-účinnými laserovými přístroji.

MUDr. Lada Hanusková promovala v roce 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1996–2000 pracovala jako internista v privátní nemocnici v Karviné. Během této doby se zúčastnila mnoha odborných seminářů se zaměřením na léčbu nemocí v interním lékařství, obezitu kardiologii, angiologii a flebologii. V roce 1998 získala atestaci z interního lékařství.

Od roku 2001 působí na privátní Klinice plastické chirurgie a laserového léčebného centra v Ostravě. Mimo svoji odbornou specializaci absolvovala postgraduální školení v obezitě v Praze a tamtéž školení v metodice behaviorální terapie obezity. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě se zasloužila o zavedení do praxe intragastrických balonků BIB.

Od roku 2001 se intenzivně věnuje estetické medicíně. Její předností je práce s vysoce účinnými laserovými přístroji k omlazení pleti, k odstranění rozšířených žilek v obličeji, hemangiomů, hyperpigmentací, tetováží, rozšířených žil na dolních končetinách, práce s ultrazvukovým přístrojem na zpevnění obličeje a ke zmenšení podbradku. Taktéž se zaměřuje na metody přirozeného omlazení pleti pomocí injekčních technik, jako je např. plazmaterapie, mezoterapie, aplikace kyseliny hyaluronové, botulotoxinu.

Během své 20-ti leté praxe na klinice se každoročně účastnila pravidelně zahraničních mezinárodních kongresů např. IMCAS (International Master Course on Aging Skin) v Paříži, AMWC (Anti-Aging  Medicine World Congress) v Monaku, AMWC v  Barceloně, anti-aging - stáže ve Vídni, Düsseldorfu, v České republice kongresy estetické a laserové medicíny v Praze a Brně.

Dokonalost spočívá v maličkostech, přesto dokonalost není maličkostí…

V průběhu své dlouholeté praxe sama přednášela na téma: Obezita, využití intragastrických balónků BIB v praxi na celostátním obezitologickém kongresu v Luhačovicích. Dále opakovaně přednášela na téma „Využití vysokoúčinných laserů v praxi“ a „Omlazení pleti injekčními technikami“.

V letech 2008–2009 vyučovala obor vnitřní lékařství na střední zdravotnické škole v Ostravě. Aktivně se zapojuje do vzdělávání v estetické medicíně a využití laserů mladších začínajících lékařů. Spolupodílela se na mezinárodní studii „Výhody pravidelného užívání Pure Gold Collagen jako doplňku dermatologického ošetření“.

 
Je držitelkou certifikátů:
  • Současné trendy ve využití laseru a dalších moderních metod v medicíně.
  • Dermatologické, plasticko-chirurgické a estetické indikace botulotoxinu.
  • Aplikace mezoterapie k omlazení pleti a řešení celulitidy.
  • Aplikace kyseliny hyaluronové.
  • Aplikace plazmy k omlazení pleti.
  • Aplikace Aptos nití, mezonití a mnoha dalších.
 
Je řádnou členkou:
  • Společnosti pro využití laseru v medicíně ČLS JEP.

  • Internistické společnosti ČLS JEP.

  • Obezitologické společnosti ČLS JEP.

  • Je držitelkou licence ČLK pro obor interna.

Motto

“Po celou dobu své praxe se řídí heslem – léčit a pomáhat. V estetické medicíně pak – přirozenost.”